Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,f P DEN LAND-BOUW ENZ. .231

De Eikenboom, hoe vast hij ftond, Boog, met alle eerbiedigheden,.

Zijn' ontzachbren kruin ten grond', Liet zich van zijn fchors ontkleeden:

Die voor 't .zonnevuur verdwijnt, - En alhier tot Run verfijnd, Door een fterk en langzaam wrijven r

Tot het -runnebalfemfap De osfenhuiden doet verftijven, Door hen krachtig in te lijven

De ouverderflijke .eigenfehap...

't Westerindisch plantgewas,. •Dat, door -Vriendfchapsvuur aan 't flakkren.

Bij het Horten van een glas, 't-Mannenhart weet aan te ■ wakkrens ■

Heeft, in dezen bangen tijd,

Zich verloofd aan Vlaardings vlijt: Laat zich kappen, wrijven, koffren,

En, naar ieders vrijë keuz', Door Triestres Beleéftheid offrép, Zelfs aaa-'t fchoon ■ geflacht der joffren,

Tot een Reukwerk voor de neus'.

Hield

Sluiten