Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DEN MOLEN-BOUW ENZi 533

Maar, hoe dit tot ftand gebragt? Wrijven , kappen , pletten, zaageu

Eisfcheii meer dan mannekracht, Om dit wigtig werk te draagen;

Doch terwijl de Handel fuft.,

Treedt het vindingrijk Vernuft, In Van Sc/iie, den Handel tegen,

Steunende op de Werktuigkunst: Die, tot Vlaardings heil geneegen ^ Alle zwaarten op kan weegen,

Door het voordeel van heur gunst;

Werktuigku'nst ftond juist ten toon, Met den Hefboom in de handen,

En op 't hoofd een R_aderkroon, 't Kleed omgord met fterke banden:

Dat gelaat vol majefteit

Werd door 't nijvre Koopbeleid Dus eerbiedig aangebeeden:

,, Gij die naar uw' wensch en will ,, Staal en lteeuen kunt vertreeden:

Boei de winden aan mijn reden,

tl Slaa uw handen aan mijn fpill,"

Q Werk»

Sluiten