Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcff R E I X E.

Waar in Merkuur als winstbeloover prijkt,

De Korenmarkt met edel Graan verrijkt;

Elk fpreidde een' glans van grootheid in mijne oogen.

De Schouwburg (leekt zijn pratte gevels

Als Pindus cn Parnnsfus uit;

Plier valt de neciardaaiuv als nevels,

Hier zuigt de honigbie het kruid.

Doch alles buigt zijn' Heniclhoogcn kruin.

Voor 't Kapitool van marmer en arduin ;

Dat, met zijn zwaare muuren,

Plet knaagen van den tijd ten trots,

Gehouwen fchijnt uit éc;ne rots,

Om de eeuwen te verduuren:

Zijn grootheid, pracht, en bouwbeleid,

De luister der Gerechtigheid

In 't blank albast der Vicrfehaar uitgcfneden , ,

De Schilderkunst die elk behangt,

Een Atlas die den Hemel draagt,

De Sterrenvloer door mij betreeden.

De rijke Beeldhouwkunst in 't grof gevaarte omvat,

De ronde Torentrans, van waar de groote Stad

Heur ruimen omkring laat ontdekken,

Sluiten