Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN 51 Ij N E BEGUNSTIGERS ENZ..

Jaa, dc Stem der wijze Oracklen,

Stelde hen voor 't Outer aan Leerde hen de Wetten fchaekleu Deed hen in de Tabernaeklcn, Voor 't aangezicht der Goón, als Hoogenprieflers ftaan. i

Holland, roem der Republijken, Die 't bcfchaafde Griekenland In vernuft noch adel wijken; Weigert thans de vlag te ftrijken Verheerlijkt Helicon als een Geheiligd pand.

Nederland bekroont den Dichters

Met Laurier en Mirteblaên Stelt Apollo's Tempelftichters Tot gezwoeren Ambtverrichters — Tot Priefters van 's Lands Maagd, de blijde Vrijheid, aan.

Dit mogt zelf aan mij gelukken: Ik, op Pindus flaauw bekend, Mogt Laurier en Palmen plukken, En 's Lands heilig Zegel drukken, Door gunst van Hollands Raad den Edelen Staatsman Twent.

R 4 Zal

Sluiten