Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5$ AA N MIJNE BEGUNSTIGERS ENZ.

Vrijheid fchat die kleine gaaven

Naar mijn hart, dan zijn ze groot, 't Zijn de Giften der Bataaven, Vrije Zoonen van die Braaven Door welker heldenbloed Ge op 't Outer zijt Vergood,

Uit den Tol der Grove Waaren,

Zal ik Marmer en Arduin, Tot uw Tempelbouw vergaaren, En uw Zoen- en Dankaltaaren, Onwankelbaar doen (taan in Hollands vrijen Tuin.

Ik zal de edelfte Offeranden,

Door de Welvaart aangevuurd, Op uw Woudaltaaren branden: Pan heeft, uit zijn Lustwaaranden, Voor u het vierde deel van 't offerhout gefebuurd.

Dringt de koude in alle hooien, Ik zal echter 't eeuwig vuur, Vefta's Nonnen aanbevoolen, Door de Pacht van Turf en Kooien, Ontvonken op 't Altaar met eindgloozen duur.

Zij'»

Sluiten