Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MIJ N E BEGUNSTIGERS ENZ- 2;}

Zijn uw heiige Feestcieraaden,

Door het Outervuur , berookt; Dan zal ik uw Plechtgewaaden, In het reine waschbad baadfcn, Met zilverzuivren Tol uit groene Zeep gekookt.

Groet de nuchtre Zon de kimmen,

Ik zal Herken Morgendrank, Daar uw Outerkoolen glimmen, • Tot een Reukwerk op doen klimmen-, Met beter morgengroet' dan' enkle woordenklank1.

' Ceres zal haarc Eerftelingen

Strenglen om uw vrijen hoed: Van haar dierbre Zegeningen Zult gij 't derde deel bedingen; Wen ze u, door mijne hand, met Toonbrood hulde doet,

Eedle Vrijheid, hoog van waarde,

Pales acht uw Godheid groot; U, die milde Welvaart baarde, Offer ik het Vet der Aarde, De malfche Boterpacht op uw geheiligd brood.

Zweeft

Sluiten