Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ L A t) W IJ Z * R«

IER EERSTE VERJAARÏNGE VAN MIJN DERDE DOCHTERTJE ARYAANTJE VAN DIJK. • • 17 S

I, IJK GE DAGTEN i's VOOR MIJN DERDE

DOCHTERTJE ARYAANTJE VAN DYK. 17?

TER EÏRSUE VERJAARINCE VAN MIJN

VIJFDE ZOONTJE IZAAK VAN DYK. . . l8*

TRIUMF VOOR MIJNEN VRIEND JAN - BLYÊNBE'RG. . - • l8<*

LIJKGEDACHTEN VAN DEN HEERE

JOAiÏNIS VERHAAG. . - « 19i

LIJKOFFER VOOR DEN HEERE JACOB

BROUWER. ... • •

TEN UITVAART VAN DEN WEL EERWAARDEN EN ZEER GELEERDEN

HEERE DS. JOANNIS VAN SPAAN. . . 20I

TER GEDACHTENISSE VAN VROUWE

l IDA VAN DER RUIT ENZ. . . » 20Ï

TER VERHEFFINGE DER PRACHTIGE

V1SCH-MARKT. . . • • • - aI4

OP DE ROOMSCHE KERK ENZ. . • • £l£

OP DEN MOLEN-BOUW TE VLAARDINGEN. . fl3°

TER INWIJDINGE VA S DE NIEUWE PSALM-

BERIJMING ENZ. . - - • • 23«

REI ZE. * • » • • • • * 24a

AAN B1IJNE BEGUNSTIGERS ENZ. - - ^54

OP EEN REGENVLAAG ENZ. - - ■ 3<53

Sluiten