Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

eeze dichtjlukjes zyn niet nieuw; men vind dezelven reeds gedrukt in eert anderen vorm: zelfs is van één derzelven een verminkte nadruk gemaakt. De bedenking , dat zulk eene onreclitmaatige en ongeregelde handelwyze mogelyk verder voortgezet zou worden, heeft den dichter,~ eert voorftander van billykheid en goede orde, bewogen, zynen vrienden de vryheid te verkenen, om die vernuftige ftukjes, in dit formaat byééngevoegd, uit te geeven.

Mm vertrouwt dat deeze kleine verzameling tot nut en vermaak zal Jlrekken.

* 2 IN-

Sluiten