Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o- AAN DEN W E [.EDELE N HEERE,

Ook kan het vuige goud geen recht ten degen geeven

Aan hen die, zonder rang, van hunne middlen leeven j

Aan logge renteniers, gegoede woekeraars, Aan grooten onder 'tgraauw, ofryke oostindieschvaars : Dees lieden , die 't begrip van fchatten valsch verwarren Met dat van waardige eer, verklaart hun kling tot narren. De eer, aan het ftaal gehecht, is geenszins veil voor goud-

Wat fchimp,dat dc achtbre kling vcrachtlyk word aonfehouwd By fchryvers, rymelaars ; by fchilders , muzikanten ,

Kwakzalvers, googchelaars, dansuieesters,komeedjanten!

Daar ieder die dc pen, 't penfeel, den ftrykftok roert, Het werktuig in de hand, 't rappier op zyde voert! Alsof't een kunst waare om de kling zich aan te hechten! Scherrameestren, wier verdiende en brood beftaatia 't vechten, Kan 't botgedompt fleuret nog voegen aan de zy'; Maar 't fcherp en puntig daal ftaat gcenen kunstnaar vry; Men doem' die narren, die naar valfche glori haaken, Om door hun degens zich befpottelyk te maaken!

Gelukkig, dat het graamv, op de ccdle kling verhit, Meestal tot haar gebruik noch kunst noch hart bezit!

Eu

Sluiten