Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Te zien, Die Gy, door Uw' gezangen, Met ALTING, MOENS, loovt naar Waardy,

DIE HEEREN zyn in de Oofler- landen

Tot Nut der Ed'le Maatfchappy; En worden, met geklap der handen ,

Geprezen, zonder Vleyery.

Ook zyn de VEERSCHE REDERYRERS,

Door alles wat Gy van Hun meld, Voor 't oog van fchrandere Bekykers

In Hunnen Goeden Naam herftelt,

Dies moet Uw IETS den Lov verwerven Van Elk, die Zuivre Deucht waardeert;

En daar na ftreevt, om, by zyn fterven, Van God, en Menfch te zyn geëerd .

Dit zy dan 'tLot van Uw' gezangen.

Zoo zoet, zoo aangenaam van toon] God doe U zelfs, met Vreücht, erlangen De Hoogfle, Zalige, Eere-Kroon!

Uit IVaarc Achting^ en Genegenheid, CASP: JOHs: ALBs: SCHADDEN° Mede-Leer aar te VERE% Op

Sluiten