Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de Herstelling van ZYNE EXCELLENTIE uit eenc langduurige krankheid.

%

Hoog Edel Kunst-Meceen! wat wierd myn geeft verflagen, Wen ik uit Middelburg vernam, dat Gy door plaagen

Van kramp in 't hoofd, van koorts, enpyn wierd nêergevelt.

Myn hert wierd als doorpriemt, door droef heid gantfch onftelt Ik dagt, wat zwaaren flag zoü dit aan Zeeland geven Aan Wysheids Minnaars, als die Heer zoo vroeg van 't Leven

Berooft wierd, en die Zon op Middag onderging?

Wat zou 't Museum, wat 't Genootfchap onderling Veel miffen, als het wierd, vanall' zyn' Liefdedaaden; En Hulp en Zorg ontzet? wat zou het, overlaaden

Van kommer, treuren om't verlies van zulk een Hoofd,

Wiens flerven allen glans, en groei, en bloei verdooft? .... Daar koomt de Blymaar..., Loov' myn' Ziel den God der goden Die, naar zyn Raadsbelluit, herflelling heeft geboden.

Ikben, O! Menschen vriend! innryneziel verblyd,'

Om dat Gy van de kramp, en koortfen zyt bevryd. Nu kunt Gy wederom Uw' Schat, Uw' Hulp befteeden

Sluiten