Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 39 X

ZlELSZUGT TOT GOD

over den fehielyken dood van myne 11de Tedergeliefde Huisvrouwe,

JOHANNA MARIA VAN STEVENINCK.

Mede aan een beroerte overleden in den Ouderdom Van %j Jaaren, n maanden, en 7 dagen. Op den 13 Oèt: 1767»

Oneindig Magtig GOD f

Gy hebt myn Waardfte Let, Myn Luit, myn Welbehagen, In 't ftof des doods geflagen,

Gy ruktt' haar lieve lêen

Door ftuip op ftuip van een, En deed Haar zieletoogen. Terwyl het Kunftvermogen

Van Wondarts ftille Stond,

Beftierf haar veege mond, 'k moeftuitHGezigtrnet vrcezena ïn fchrik, Haar' Uitgang lezen,

Zy toonde een doodsgelaat,

En is ook met de daad

Sluiten