Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 53 ):C

(e) Zoo waaren 'erin 'tiaar 15-98 Leden 13, en Eene Vrouwe, 1604 • • ♦ •» 2 3 5 en i Giïde-Zuftersj 1605- ..... 38, en a Gilde-Zufters,

1608 40, en t Gilde-Zuftèr,

zelfs is't getal in 'tjaar lófti .44. geweeft.

(f*) Uit 'tnafporen der 3 yften ,van de volgende Jaaren is my gebleken, dat het gtootfte getal 35-, en 'tminfte 17 uitmaakte j en thans in 'tjaar 1790. is het getal der Leden 21,

DEWYL het oogmerk van deze Rederykkamér, zoo wel als van alle de andere, was, om met tooneelfpeelen, die mei fpeelen van zinnen, dat is zinne fpeelen noemde, door Jok en Ernft de Zeden te verbeteren, en te befchaven; zoo hebben ook de Leden dezer Rederykkamér meermaalen zulke fpeelen vanzinnen vertoont, en wel voor 'tStadhuis; zynde daar voor vars da Wet befchonken geworden; waarvan onder anderen 'tvol-* gende tot bewys ftrekt,

In

(e) Volgens de Lyfi, v:aar in V getal der L*den cp. ieder Jaa» ■tot 165-8 is aangeteekent door IVelgemelden Heer E.RMER.INS,

(f) Door de vriendelyke vergunning van den Opper Prins de?* Wel Edelen Gejlr: We er JOHANNES de vriend, oud Burgem: detStad Vere, en den Oud Opper Prins den Hoog Ed: Gejïr: Heef Mr. Johan Marinus CnALMERS, oud Raad Penjiomris vm Z|ELANö.; Waar Voor ik dank betuig*

Sluiten