Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 7S M

Wat doed hy by den Heer ? Hy dient hem zeer. Wat doed hy in zyn Hu-is? Hy maakt gedruis. Wat eet hy in den nood? Befchimmeld brood. Wat geeft hem veel plailïer? Een Kanne bier. Wat laaft wel meelt zyn lever ? Een teug j enever. Wat brengt hem op den hol? Een flesfche vol.

P. A.

VRAAG in dit Jaar 1790. O Broederen! wilt my verhalen: Wie heeft in zynen Naam juift alle de Vocalenl ifte ANTWOORD. SK vind in Jehova's Naam juift alle de Vocalen, Dat kan ik U Heer Prins, en Broederen verhalen. Dan wat met dezen Naam bedoelt word, zeg ik niet; De Omfehryving is te Ryk, myn Veer te zwakke riet, % y Efpere en Dïeu,

ade ANTWOORD. In Jehova's Grooten Naam Klinken ze alle Vyf bekwaam. En in dien van OYEVAAR Vind men ze alle by elkaar.

Regt door Zee.

3 de

Sluiten