Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x n n

3 cle ANTWOORD, f Heliogabalus ! dit konnen we U verhalen, Heeft in zyn eigen Naam juift alle de Vocalen.

FoRTITUDINE ERII'fX.

f Hy Was een Zoon van Keizer Anth: Caracalla, en door zyne Slemperyen, en Wellujïigkeden zeer befaamd.

4de ANTWOORD. \ Artemidorus heeft juift alle de Vocalen, In regten Rang gefchikt, dit kunnen we U verhalen.

H. A. T.

| Verfcheide Perfoonen zyn met dien Naam bekend: zie A: G: LUISCIUS Algemeen Woordenboek, op den Naam ARTEMIDORUS.

BESLUIT. UIT deze ftaaltjes kan de Beminde Lezer, zoo 't my toefchynt, zeer duidelyk zien, dat de Leden van deze Rederykkamér naar vermogen liog bedryvig, of'werkzaam zyn; hoe wel zy, als A. B. C. Kinderen, en het verhevene der Dichtkunde nog MifJ'ende Scholieren, zich llegts met rymen bezig houden, echter zich volyverig toeleggende^ om meerdere voorderingen in 't Dichten te maken.

Ikwenfch, dat, en deze Kamer, én de Stad VERE, door 'sHeeren Zegenende Hand, een aller voottreffelyftea Blpeiftaat verkrygen,

»ogen! „ ,

EINDE. ïHaduf:.

Sluiten