Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

Ik durf mijn kielen nu gerust Vertrouwen. op Neptunus velden:

Mars wolven zijn in flaep gelust : Geen bloeddorst huisvest meer bij helden:

Het woest geweld ligt aen den band:

Het krijgstuig hangt weêr aen den wand: De gorgel der metalen trompen

Braekt thands noch vuur, noch rook, noch vlam: De zee is niet bedekt met rompen Van menfchen, die Belloon' uit deze weereld' nam.

Juich! gouden Vrijheid! juich met mij! Ik mag weêr naest uw zijde pralen:

De Vrede ftelt nu, vrij en blij, Aen 't woên der krijgsbedrijven palen.

Deel, nu ik ben ontlast van drukk',

Deel in mijn' voorfpoed en geluk, Gelijk ik in het uwe deelde:

Nooit fmaekte uw teeder hart een vreugd, Die mijne ziel niet tevens ftreelde: Juich dan ook nu met mij, en roem der helden deugd. A 5

Sluiten