Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

Waeit dan de krijgsltorin weêr op Nereus vrije baren, En wordt uw handelvloot, of dierbaer Vaderland, Door Wilden van Euroop' bondbrekend aengerand,

Dan leere uw toon aen 't kroost de vadren evenaren, Zingt, Dichters! zingt verrukt; uw meesterftuk zij dit; Wijst, in uw zegelied, op Ruiter en de Witt.

Het kleenfte deel van de eer, waernaer gij thands moogt ftreven, ls 't goud, het lauwerloof, voor uwe kunst bereid; U wacht een hooger loon — deelt in de oufterflijkheid,

Aen 't Paer, hoe, op deze aerd', veracht, vertrapt, gegeven. Zingt, Dichters! zingt, verrukt, alsge aen Gods voeten zit, Eens 't hoogfte zegelitd, met Ruiter en de Witt !

Sluiten