Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER GELEGENHEID

dat aen mijnen-

LIERZANG:

De regtschapen burgervader,

door de

TAEL- en DICHTKUNDIGE MAETSCHAPPIJ TE LEIJDEN,

de gouden eerpenning werd toegewezen,

In de jaetiijkfche vergadering den q6/?«« van Bloeimaend 1784.

Triumf! ik ftreed — ik overwon — Zie daer, al wat ik hopen kon, Toen ik, ten tweedenmale, in 't hachlijk zangperk rukte, Door de allerfchoonfte ftof bekoord, En 't edelfle eerveil aengelpoord — Daer ik, ten tweedenmaeF, den palm der zege plukte — Maer — 't geen mijn ziel niet minder ftreelt, Is, datge, o Erkelens ! met mij den lauwer deelt. Ja, Kunstvriend! naest de kunst, kreeg vriendfehap haer verlangen, 'k Mogt, nevens u, den prijs ontvangen — Al krijgt gij 't zilver — ik het goud — C

Sluiten