Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aen het

VADERLAND; TER FEESTE

OP HET

LUSTHUIS KRAEIJENBURG,

TOEBEHO0RENDE AEN DEN WELED. HEERS

CORNELIS van der POT.

Den lyckn van Auguftus, 1785.

A: s al wat ons omringt 't genoegen op doet wellen,

En 't welgeplaetde hart van vrijheidliefde brandt; Als 't volgeftroomd gevoel en oog en borst doet zwellen —

Dan rollen traen bij traen, om 't lot van 't Vaderland, — Ja , zalig Vaderland! op 't feest van uwe vrinden ,

Zij u door mij een toon, een toon der ziel, gewijd _ 'k Voelme, op dit oogenblik, op nieuw aen u verbinden,

Tooneel van burgerdeugd, gewoekerd uit den ftrijd! Reeds lang was, met mijn lier, mijn hart u opgedragen;

Reeds lang was ik op 't naeuwfte aen uw belang gehecht —

v D * \ ' ■

Sluiten