Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7° )

Zoek, o Mensch! zoek in geen drift, Die 't verleidbaer hart vergift,

Ware liefde: 't Is een loos vermengd venijn, Dat u vaek met zielepijn, Diep en bitter griefde.

Min, geteeld uit zuiver zaed,

Blijft dezelfde, vroeg en laet,

Hoe 't moog' ftormen,

Ze is voor 't wereldwoèn befehut,

In 't paleis en in de hut,

• Niets kan haer misvorm?:!. |

Harten, die die edle boeit, Zielen in elkaêr gevloeid

Zien zich ftreelen, Wenze elkander welvaert bièn, En, wen die hun fchijnt te ontvlièn, Smart met liefde heeleu.

Sluiten