Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

Geluk, beminnelijke Bruid! Gods goedheid kroone uw echtbefluit, Met de uitgezochtfte zegeningen! Het huwlijksjuk zij u geen last, En draeg geen ander juk, dan 't geen aen Echtelingen Behaeglijk is en pastj

Zooge immer u een heiltafreel Gemaeld hebt van het trouwgareel, 't Ga uw verbeelding ver te boven! Uws Bruigoms noeste haudelvlijt Geve u een ruime ftof om 's Hemels gunst te loven, Tot in uw' wintertijd!

Eer nu dit jaer in 't niet verzink', Een nieuw aen de oostertransfen blink', Moge aen uw borst een telgje pronken! o! Dat uw bedfpond Nakroost kweek', Dat vaderlandsch van hart, en in geen boei geklonken, Den hoon zijns Grootvaêrs wreek'! F 3

Sluiten