Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ SCHRIFTEN

O P

DESSER.TSTUKKEN,

Gediend hebbend' bij eenen maeltijd van de Confrérie van Luitenants en Faendrigs der ftad Rotterdam, den ziften van SprokkelmaeniT 17SÓ.

OP HET MIDDENSTUK.

"\^/"aerVrijheid haren troon door't (tael van 'tVolk ziet fchragen,

Beproefde Burgertrouw haer wet, haer regt verweert, Daer wordt de Dwinglandij in ketenen geflagen,

En 't listig woelen van de Ileerschzucht afgekeerd. Bataeffche Burgers! zooge uw regten ziet herftellen,

Keert eens de hopmansftaf uit de onbedreven hand, Blijft de Eendragt uwen moed — uw grootheid vergezellen,

Dan zijtge een fterke Burgt voor Vrijheid, Stad en Land. G 3

Sluiten