Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

SLAGVELD

B O

G E M A P P E.

(Fragment.)

Hoe doodlijk (lil is 't in deez' oord, Waer 't bloed der helden is vergoten; Thands zwijgt het fchor gebrul der ijzren donderkloten; De wreedheid heeft zich moê gemoord; De mensen, een tijger, in het woeden, Laet af de zucht naer wraek te voeden, 't Gevoel, de menschlijkheid beheerscht op nieuw het hart: Hoe perscht het godlijk mededogen Een' heeten tranenvloed uit nimmer fchreijende oogen, Bij dit tooneel van fmart! H 3

Sluiten