Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZANG. 12?

De trouw des hcilverbonds der Hemelmajelteit, Aan Abraham , heur vriend, zob plegtig toegezeid , Die na geen eeuwen zelfs kan wijken of vermindreil , Bleef onveranderlijk, voor Isrcl en zijn kindren, Dat twaaleftal van zoons, waaruit het nagedacht Der duizenden, als 't zand der zee, werd voortgebragt: Zoo als in later tijd, naarvcele wentelingen Derjaaren, en een reeks van veel veranderingen, Bij voor en tegenfpoed in 't Rijk Egypte bleek, Waar 't bij geen tichelvuur en door geen' last bezweek. Maar Amrams zoon beftond Gods heiren uittevoeren Op Goddelijk bevel, naar de erffelijke fnoeren Van Kanaans vetten grond; gelijk men in de blaen Der Bijbelwaarheid vindt, waar al de wonderdaen, In dcezen tijd gefchied , voor al de later neven, Door Mozes trouwe pen, omftandig zijn befchreven, En hoe Hij, door 't geloof, het heilgeloof, verlicht, Op Gods bevelend woord daar 't Pafcha wordt verricht, Met 'sPaaschlams bloed,dat hier verfrrekte een veilig teken. Den bovendorpel en de posten heeft beftreken Van al de huizen, die, door Israël bewoond, Goedgunftig, op Gods last, van d'Engel zijn verfchoond. O trouw Verbondsgod! wie kan toch naar eisch belchrijven De wonderheden vart uw wondere bedrijven ?

Mijn

Sluiten