Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5» DRIE DAGEN.

Dat ik ootmoediglijk, in al mijn levensdagen,

Uw' dierbren naam ter eer, het Christcnmerk mag draagenj

Dan denk ik ,»an uw graf, en uw geftorven lijf,

Zoo lang jk naar uw wil hier op deeze aarde blijf:

Dan zal, doet gij mij nooit uw teedre liefde misfen,

Geen tijd dess' donkren dag uit mijn geheugen wisfehenj

Neen; hij blijft in mijn ziel door uw genaé" geprent,

Als zijnde een dag der hoop, waarin mijn diepe ellend '

Door U een einde nam, om eeuwig weg te zinken;

Opdat een blijder dag met fchooner glans zou blinken:

In dat vooruitgezigt, 0 eensgeftorven Heer!

Leg ik mij bij uw Graf eerbiedig weenend neêr. —

Sluiten