Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ty-o MTNE LIEFDE AAN MT N E

Neen, die kóomt door Gods Genade,

Aan den Hecre Jezus toe. —« Hierin ficmt uw ziel wilvaardig,

En gij keurt Hem, zoo als ik , Al uw liefde en achting waardig,

Tot in 't ultterftt oogenblik. —— o Wat zalig zielgenoegen,

Als wij beiden, op de kuïen, Biddende ons te lamen voegen,

Om ons zelf aan Hem te biên! o Wat blijdfehap iieeft dan 't leven,

Als de Liefde wakker wordt, ' En wij aan Hem wedergeeven

't Geen Hij in ons heeft geftort! —• Blijf, o Gade! Hem beminnen;

Laat Hij de eerfte plaats beflaan, In uw hart, laat ziel en zinnen

Vcor zijn Liefde open ftaan;

Liefde

Sluiten