Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ï4 > Speelt m'een zangfpel en balletten,

dit's de fmaak; elk loopt als dolj om de beste plaats te krijgen,

loges, bak, balcons zijn vol. Welk een fchittrende vertooning

levert dan de fchouwburg uit, als zij Amftels eêlfte fchoonen

in haar grootsch gebouw befiuit»

Zie

ik 'er geen ander nut in, dan *t voordeel dat dezelve door den groóten toevloed aanfchouwers aanbrengen, fchoon 'er weinig leerzaam nut uit te haaien is; 't voordeel is des M raifon fuffifante, zoo wel a,s de be. kwaam- en kundigheid der acteurs en aclrices in dezelve behaaglijk uitte, voeren, en ter verdringing van een aantal verwerpelijke klugten, die den Schouwburg te lang ontluifterd hebben. Zie de berigten voor Si/vaan, en Teams en Teuntje. Ik eindige deeze aanteekening met de woorden eens vriends:

De Schouwburg eertijds grootsch, een fcbool van deugd en pligt, door vrolijk boert verpoosd, op 't geestigfte iugerigt

ent fpeelende elk te leeren ; Is nu, helaas! een fcbool van weelde en dartelheén, Hie, en door zang en dans, ten fcbouwtoneele trsên,

zoo kan de tijd verieeren.

Sluiten