Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 38 >

Weegen, die zich parfumeeren, adanifeeren enz. enz, is dit niet veel beter? geen vcrfhndig man, al was het Ariftoteles zelv', is 'er, of hij moet deeze verandering admireeren. 'c Is ook niet dan met vee! moeite, dat wij dus gedematenaüfeerd ea bcfchaafd zijn, en nu kunnen wij ons vertoonen als de aardigfte, de bevalligfte fchepfelcjes, ja zelfs onze nakomelingen tarten, een geflagt, dac ons egalfeert, voort te brengen.

De modes zijn des van een onöntbeerbaar nut: zij ontheffen de krijgskunde van de ftudie der vestingbouw, van de termen van taclique en geometrie, enz. om in een oogenblik een generaal te worden; — zij ontheffen den regtsgeleerden van de lastige ftudie in 't corpus juris en der pandeclen; — den geneesheer van de aphorkmi van Hippocrates, Celfus en Boer have; — den Theologant van alle dogma* tifche Leerftellingen; om fchielijk, advokaat, geneesheer, en predikant te worden.— Men is nooit zoo |j|t van geloof geweest als tegenwoordig, want men,

VOO?-

Sluiten