Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 48 > want 't geen ik fchrijf moet algemeen zijn. Z;j moeten, zoo veel mooglijk, flavinnen der mode en van den opichik weezen; — zij moeten tevens ernftig zijn en lagchen; a propos het deftige met het vrolijke, en een air de haüteuf met een air de poïitesfe mengen; de onverfchillige fpeelen als zij zulks het minst zijn \ — dikwerf zeggen: „ hou op, wat „ betekent zulks tog, mijn heer"! zij moeten décïdeeren en perfonnes du fexe, als weetende dat, ilnts Adams tijden, de mannen altoos even gek zijn geweest om hen te cajoleeren, te vleijen, als godinnen aan te merken, en zig hunne onderdanige flaa. ven te noemen. Zij moeten zig a propos van haaren Waaijer bedienen, die van pas openen, toevouwen en 'er mee fpeelen; — zij moeten capricieus zijn, en geen half uur in 't zelfde humeur blijven; een lijst van ziekten houden, zoo als men een lijst van linten heeft; — zonder redenen zig gramftorig houden om te ontdekken of men haar bemint; de verüandige in de gezelfchappen fpeelen , en d'un

7na-

Sluiten