Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 57 >

naire van dien tijd gaf een werkje uit, getiteld: feringue fpirituëlls pour les ames conjlipées de devotion. Dat is: „ geestelijke klifïeerfpuit voor god„ vrugtige verdopte zielen." au chap. 8 fur Vameur du monde pag. 380 zegt hij: „ Gij, o ftin,., kende rompen ! rioelcn en modderkuilen van onreinheid ! fchaamt gij u niet dat gij u daag„ lijks in den ketel der vleefchelijke wellust om,, wentelt, om daar in bloozende te worden even „ als de kookende kreeften, en dus behaaglijk aan „ de vnurige oogen der brandende mannen te zijn;

» gij

Nog iets, la dcmoifelle Confeillieux verkoopt la pommade de toute beau- > té, waar van de naam de eigenfchap aanwijst. Deeze pommade verjongt de wezens en herftelt dezelve , wanneer de jaaren, rimpels, de fterke zonnefchijn, waar voor de fchoone aangezigten meer dan de an. dcre bloot ftaan, dezelve ontfieren. — Ook bewaart die pommade het vel pour les mauvais effets du blanc, 't geen veele dames gebruiken om blank te fchijnen, mits men deeze pommade eerst overflrijkt eer men 'twit gebruikt. — La demoifelle Confeillieux demeure & Paris,— Tot gemak der Hollanders vindt men deeze en andere foorten, in hunne voornaamfte (leden, bij les parfumeurs les plus accreditées, die dezelve met veel fucces debiteeren.

Sluiten