Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6> >

egter genoeg tot beider onderhoud, en om haafen charmanten zoon te doen ftudeeren. — Hij volbragt zijne ftudie met een wonderlijke vaardigheid. — De angola, Vecumoire, les bijoux indiscrets ,• le matiriée d'amour en andere regtzinnige boeken, leerden hem zoo veel theologie als hij nodig had om de harten der dames te winnen; want een galant gebeft perfoon is zeer bij de fexe gezien. —■. Een fraai geco'e'ffeerd hoofd; — levendige en lonkende oogen, een bef van een goeden fmaak, een klein galant manteltje, en zijden rokje met zatijnen onderkleeien, enz. O geen dame , hoe ftreng van deugd ook, kon zulks nalaaten te admireeren; —■ kwam hij van een galant tête a tête, en beklom hij den ftoel der waarheid, dan fcheen hij een geadonifeerde cherubijn te zijn. Een text uit de wellustigfte plaatzen van 'c Hoogelied, verfchafte eene bevallige inleiding, gevolgd van eene korte redevoering in twee deelen, zoo verrukkend als wonderbaarlijk fraai verklaard. — De dames van de E a groo-

Sluiten