Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

H E E R E TURNBULL DE MIKKER,

«ij GELEEGENHEID, van de UITGAAVE, zijner

ZHJEW&JEJCJDXCJBITJEW.

Hier vindt, het keurig oog, een fchat van lekkernij; Zoo heerlijk opgedischt, door dé eedle Poêzij. — Hier leert, de waarh eids-vriend, voor geen geweld te vreezen: Hier kan hij 't fchoonfte doel, op ieder Bladzij, Ieezen! Hierheerschteengrootschverfchiet;-hierjuichtgewijdcvreugd, Hier vlecht zij bloemen, voor de nooit vclroemde deugd: Wijst haar op hoogcr Spheer, daar duizend Cherubs zangenj "Ligt, 't maatelooze lied des aardelings, vervangen! — Hier voert de Mikkers trouw, die 't eedelfte autaar fticht, De wierook van het hart, voor 't godlijk aangezicht!

* 3 Zij

Sluiten