Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 23

JEZUS.

W'te heeft voor een heelal genade en heil verworven ?

^7eheeft,in 's waereldsch kleed,alsGod,den mensch geleerd?

Wie heeft zich voor zijn volk op 't allerlaagst verneêrd? ^ïeheeft voor't flangen-kroost in de aardwoestijn gezworven?

Wie is, op Gods bevel, al lijdende geitorvcn ?

Wie heeft, van 't ftof ontflaakt, op 't hoogst getriumpheerd ?

Wie heeft met eenen wenk den fatan afgekeerd ? Wie heeft, als Heer zijns zelfs den macht der hel verdorven?

Wie

Sluiten