Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 6j

Door wond op wonden overmand ; — Dan immer vloek 'of nijd te vreezen, Die Hem misgund een Held te'wcezen,

1 V o o r godsdiensten voorvaderland.

't Sa. lustig' — doed nu d'eerltaak prijken Voor haar,.die deugt aan luister huuwi!

't Juweel der duitfche koningrijken, Die van alle aardfche laagheid gruuwt'.

Wilt haar,— bewonderd, — hulde zweeren,

En grootheid val), haar grootheid leeren, Die in twee fiere blikken zweeft! -

]n schaduw van d'ORANJE blaaren (N • 4-)

Kan zij een hemelwijsheid gaaren, Die 't fijnst vernuft te boven ftreefd.

Doe

(£ïK 4.O Vöor Hare Kor.inglijke Hoogheid, Mevroinve de PRIN: i: S S B van Oranje en Nasfau, Kroon-prinfesfe van Pruisfen , &c. cc &c. Een VORSTELIJKE VROUWE ondereen' ORANE BOOM nederzitcende.. Met de zinlpreuk: non illi gra' 10 r u m b r a, ( dat is ) Zij heeft geen aangenaamer fchaduwe. E s

Sluiten