Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E N G E L P O Ë'Z T E. 67

Bewondert 't roosje van haar leeven, (N'. 6.) 't Geen', boven d'eelften glans verheeven, :

't Albast aan 't lagchendst purper paard. Natuur, die 't fchoonfte fchoon-hielp mengelen, Schonk haar, als 't eevenbeeld der engelen,

Aan ons ten sieraad van deeze aard.

Toont nu, getrouwe batavieren!

Hoe u prins GEORGE aan 't harte leid ! Te recht doet gij zijn eervaan zwieren,

Met't zinnebeeld der naarstigheid, (N°. 7.) Dit 's 't juiste van zijn grootfehc zeden; Het fpoorflag tot de dapperheden

.iiaglud ..- ■ 1 J •■ uil tm>>tntïiHg%, yan

(N°. 6.y Voor Hare Doorluchtige Hooghei/!, Mevrouwe de ERTFRINCESSE van Oranje en Nasfau, &c. &c. &. 'Een gevleugeld WICHTJE N, een zeer fraaije rous vertoond de. Met de 'Zinfpreuk: Sious Tkrr/e, (dat is) een lieraad van de aarde.

("N". 7 ) Voor Zijne Doorluchtige Hoogheid, den Heere tweeden ERF-PRINS. &c. &c. &fc. De NAARSTIGHEID, verbeeld door een WICHT JEN aan de fchouderen en voelen gevleugeld., ™ een'S3 ZAAD uk zijn fclioot ftrooijende. Met de zinTprenk; Hoe seminante FRt.'crus m o l i' i p l e x, (dat is ) Als tieeze Zaaid zal 'er veelvuldige vrucht opfchieteu.

Sluiten