Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 97

Laat Oranjes rampfpoed enden;

. klink zijn haaters in het ftof; Keten door fluweele boeien

• % Hart der- burgren aan zijn lof! Schenk ons vrede door. zijn' degen,

fpaar zijn huis, zijn gade, en kroost, Tot een glorie aller tijden,

tot der braven zeek.ren troost! Straf de fchenders onzer machten;

plet den kop van wraak en list; Doe eens, doe eens Neerland juichen

over 't eind der burgertwist! Weer, geduchtte ferafs koning!

weer der vreemden overlast; Keer, door uwe hand, het monller,

dat op Neêrlands grootheid bast! Spaar ons, fchenk ons weer uw' zegen,

Als in d'afgeloopen tijd; Dat geen ijzren juk van dwangzucht,

zich om onze halzen vlijt:

G 5 Zoo,

Sluiten