Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ri5 MENGELPOËZIE.

Slijt uw' echt in ftil vernoegen ;

ken nooit fchaayw van tegenheên; Leef. beveiligd voor de tweedracht,

met uw lot en ftaat te vreên: Welvaart doe uw vreede groei jen,

welvaart voeg zich aan uw zij! Zoo zal 't waare zoet zig mengelen

van de huwlijks heerfchappij. Boet nu, bruigom uw verlangen

in uw bruidjes teèd'ren fchoot. En leer, kusfend, wellust fmaaken

van een zalig mingenoot. Pluk daar roosjes, welker knopjes,

telgjes fchenken aan uw echt, Aan wien god, in 's leevens morgen,.

't zeegel zijner gunden hecht. Telgen, die als paerlen praaien ' 1

aan uw' gouden huwlijksband, En tot nutte lecden groeijen

van ons vrije vaderland.

Leeft

Sluiten