Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 MENGELPOËZIE HET

V E B. JL, I E S.

V

Ach! hoe doed de ontfteltenis Door dien fchofc, mijne aadren beeven -~

Na dit akelig gemis Zal ik wis niet lang meer leeven.

Hem, die mijne liefde won, Moest ik dien, ó rampuur! derven ?

Dien mij 't meest behaagen kon, In de grootfte fmart zien derven .'

Vlie thans ijdel aardsch vermaak, Zoo verpestend voor de zeeden;

Al uw zoetheid heeft een fmaak Van de zuurde bitterheeden.

'k Zoek geen vergenoegen weer,

Want het heeft geen leeven meer.

Maar

Sluiten