Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. AAN M IJ N

VRIEND

DEN

WEL EDELE HEER E. SCHLÜND BODIEN,

NA DE GEBOORTE

VAN ZIJ-N

Z O O 3T T J JE.

JWTetreên» met dubblereên, geliefdfte mijner vrinden!

Zijtge over plichtverzuim wel mooglijk mijwaarts fier j Maar, hemel! kon mijn geest wel lust in juichen vinden, —

Koa zij wel toonen liaan op een ontfnaarde lier ?--*-> L 2 Of

Sluiten