Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

904. MENGELPOËZIE.

Ziet daar dan, zangers! 't plijt voldongen; —

De ibhets van 't Staaten wonderjaar: 'k Heb voor Oranje, en u, gezongen,

En fticht mij zelfs een dank-altaar. Een grootfcher zanger zal 't licht waagen De groenende eer-kroon weg te draagen,

Die aan het vrolijk ftrijdperk blinkt; Maar wie ook moog die glorie plukken, 'k Zal op mijn hoofd een eerkrans drukken,

Waar voor alle aardfche baatzucht zinkt.

AAN

Sluiten