Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 2ii

GELEGENHEID

VAN DE

DOORZTJNE DOORLUCHTfGSTE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE ERF-STADHO U DER BINNEN MI[N G E B O O RTE-STA D AMSTERDAM GEDAANE REMOTIE VAN VERSCHEIDEN LEEDEN DER VROEDSCHAP,

E N D E

VERHEFFING

{«ia VAN DEN

WEL ED. GROOT ACHTE. HEER

MR- M. STtAALMAI,

HEERE KAN DÜIJST, DÉ HAAR EN ZEEVENHUIJZEN, BEWINDHEBBER DER O. I. COMPAGNIE, enz. enz. TOT DE BUR GEMEES TERLIJ KE TV AARDIGHEID. » Dm 30 November 1787.

"Was, onlangs d'Amftelftad, beheerscht door dwingelanden, De zetel van den nijd, en 't broei-nest van verraad; Thans is, op's hemels wenk, het zwart gordijn dier fchanden Voor ecuwig opgerold, tot heil van Kerk en Staat.

Oranje,

Sluiten