Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

MENGELPOËZIE. 54.1

Deed liefde voor uw huis 't gemoed der belgen gloeien,

Zelfs in de kilfle vrees van nood, Die liefde zal voor u, voor haaren erfprins bloeien;

Ja! tot de hoogfte hoogte groeien,

En vruchten {reeven naa uw dood.

*t Oranje, Willem lief! zal fteeds de borst verfieren,

Ten teeken wat in 't binnendst woond; En, mogen we eerlang eens uw vrolijk echtfeest vieren, Dan word door verfcne violieren Het toppunt onzer wensch gekroond.

De hoop op uwe jeugt zal nooit 't geloof ontzinken, Daar zij zich houd aan vrijhefds zijd';

En de eedle traan, die ik in godsvruchts oog zie blinken, Voorfpeld reeds, hoe de lier zal klinken Van uwen laatften leevens tijd.

Q 5 Die

Sluiten