Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. i6y TER

HU WE L YKS VEREENIGING

VAN DEN WELEDELGEBOREN GESTR. HEERE

2}£R- W. P. he R O O van

ALDER.WERELT,

MET DE WEL EDEL GEBORE JUFFER

C. C. H. van BAEM.IL E,

Den 30 van Oogstmaand 1789.

Vond ik weleer, ó halsvnend! ftof

Een bloem - festoen van vriendfehaps lof U, als een zegen-krans, van eer op 't hoofd te drukken' Thans zal ik aan den voet van Pindus roosjes plukken,

Wier geur de waas der liefde heeft: De minne-gloed, wier kracht uw' echt-altaar doedrooken," Heeft in mijn hart een vonk van blijdfehaps vuur ontftooken,

Die u een blijk mijns achting geeft.

S Dt

Sluiten