Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

Ai?Su„srnem *m *? AaGebo^:de,geb-ore Hee:Mr- J-.F-Bijmhou °^z^

Am den Weledelen Heer J. W. Knrnpel ter gelegenheid zijner bevordering tot Doftor in de beide Rechten. « De Meijboomen, Lierzang. " - 58

Pe Vriendfchap. r.

Aan de Magiuraat der Stad Delft ter gelegenheid der Vernietiging van net corps mimende Burgers 1786. „

Slotzang van een Fragment voor het Verjaarfeest van H r> H. Mevrouwe de Princesfe Louïza, 1784 0

Aan Mejuffer S. H. C. Bijmholt in dankbaarheid van haar Vaersjen op mijn Verjaardag.

Aan God, bij het einde des Jaars 1784. _

Aan Mejuffer Bijmholt, op haar Geboortedag. _ 9p Aan Mevrouwe Bijmholt. - _ _

Ter elfde Verjaaring van den Prins Willem George Fredrik.

103

Aan Mejuffer C. A. Boot, bij het toezenden van een mijner Werkjens. - . . _ '109

Moederlijke Taal, bij het huwelijk haarer Zoon. 111

Ter huwelijks Vereenigïng van den Weledele HcerE. Sch'undt

Bodien, en Mejuffrouw S. E. Le Cömte. - n3 Aan Hare Koninglijke Hoogheid Mevrouwe de Princesfe van -

Oranje op den zeevenden Auguftus 1785. - n# Aan mijn Vaderland. . . .122

Harte-taal, uitgefprooken op een Vaderlandfchen Maaltijd

gehouden te 's Gravenhage, in de Maand Augustus 1785!

U _ 124 De Dichtluim. -

127 Rouw-

Sluiten