Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. ^

De Groot! ik zie uw deugd, met hemelluifter fchitren,

De erkentnis maalt uw naam, op vleuglen van de tijd , Uw naam, die nijd en wrok en trotschheid kon verbitreu,

Terwijl de lafter bloost, en heerschzucht barst van fpijt!Bekoorlijk Holland, dat Europa's hart kan ftrelcn!

Oord, waar natuur in d'arm der kunst bevallig rust, Waar vlijt de welvaart aan haar zuivre borst ziet fpelen,

Waar weeldrige overvloed de noefte zorgen kuscht, Waar nedrigheid zich ziet door reine zeden fleren!

ó Holland! de eeuwen Uit den rustelozen fehoöt Des breeden oceaans, omfpoeleu uw rivieren I

Oord! dat, aan Batoos kroost, een heilige erfgrond boodt! Ge aanfchouwdt' de morgen glans van Hugo's roem en glorie. -

Bloos niet; de godheid heeft 's mans heilig recht beflist; De fnoodheid beeve , als eens die fmet uit 'slands Hiftorie

Aan 'i eind der tijden, wordt door Sei'apbs uitgewischt. Bevalge Rotteflroom! die 't vleiendst zoet doet fnuiken,

Waar gij door Hollands beemd , met zilvren baardjens vloeit, Gij ziet de fchoonfte vest, voor nijvre koopzorg, waken ,

Die altijd vlijtig in uwe oude muureu bloeit.

A 2 Dk

Sluiten