Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö IIUGOdeGROO T.

Nu zag 's Lands voorfpoed wreed haar jeugdig Iflttebïoefem

Verftrooiën in uw tuin, door een verwoede orkaan! . . , . Ik wend mijn bevend oog van Utrechts trcurtafreelcn ,

Ti Volg Hollands viertal, dat de ontroerde Stad verlaat. — Vergeefsch poogt thans natuur het zuchtend hart te ltreelcn,

Door 't vrolijk bloozend fchoon des blijden dageraad. De Groot geeft een bericht van zijne handelingen,

Schoon,tot'sLands heil,'tgeval hunne uitkomst niet bekroond, Hij voelt een itille rust in zijnen boezem dringen, Die 't vrijgewecten met een zelfsvoldoening loont. Doorluchtige de Groot! 'k zie de akeligfte onweerswolken ,

Al dommelend faamgepakt, aan uwen levenstrans , Dc Nijd zwelgt fulphcrdamp, uit 's afgronds jammerkolken,

En braakt die laltrend, op uw' onbevlekten glans. Ik fchuif, al fulderend, de vanle rouwgordijnen

Voor 't fno'odtre fchendbedrijf Tder boosheid ooit gelukt. — Voor 't laatst ziet Rotterdam mijn vrijheidsvriend verfchijnen .

Eer hem zijn vrijheid werdt door macht en list ontrukt. — Tc Zie hem zijn tedre gaé verrukt in de armen fnellen ,

Hoe gloeit hun kloppend hart, door rein gevoel en vreugd!

Daar

Sluiten