Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE ZANG. %tj

Dit treurend huisgezin bleef 's Hemels gunst verbeiden,

Terwijl het de echtvriendin van moedige de Groot, En die van Hogerbeets (nog korts de roem van Leiden,)

Een treurge fchuilplaats in vriendfchappelijke armen boodt; Hier glimt geen enkle vonk van troostend vergenoegen,

Hier heerscht de zwarte nacht van fombre treurigheid; Smart doet, met èdle wraak, beklemde boezems zwoegen ,

Terwijl natuur,vergeefsch, om troost en bijftand fchreit!. .. Het kroost van Barneveld, wel vaardig met 's Lands Edlen ,

Te waaken,voor 't belang van't trouwen werkzaam volk, ■ Maar niet gefchikt om gunst van trotschheid af te beedlen,

Ziet hoe zijn glorie zwijmt in 't rood der avondwolk! — Zints Vaders hechtenis belette niets hun pogen,

Tot het verzachten van des edlen Grijzaards lot, Zij pleiten, vruchtloos , bij den Prins op mededogen,

Schoon hij gevoelloos fflet hun grievend lijden fpot: „ Uw Vader (fpreekt hij) is op last der achtbre Staaten,

„ Die 'k eerbied fchuldig ben, geheel in hunne macht, j,, Gij moogt uw veilig op hun wijze zorg verlaaten,

s, Nooit ziet de onfchuldige zig rampen toegebragt.",

Men

Sluiten