Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUGO de GROOT.

„ De Schippers weigren ftout, hem over 't veer te zetten, „ Terwijl de wind te fterk, om 't luchtig vaartuig loeit; 9< Getrouwe Laurens , die mijn achtbren vriend verzelde,

„ Wil hoe 't ook gaa, van daag naar de overzij des vloeds, ■„ En daar hij dubblen loon, aan 't fchraapziek fcheepsvolk telde,

„ Gelukt dit, en de Groot voelt het bekoorlijkst zoets „ Der vrijheid 3 Laurens zegt: hij moet voor bouwftof zorgen, ,, Zf?h knecht moet hem zijn hulp in 't moeilijk reizen biên , 'k Beveel hem uit mijn naam, (zoó blijft voor 't volk verborgen „ Waarom ik hier verfehijn) naar beste Iteen te zien , j, k Blijf aan den oever van dc onfhiimge Merwe ftaren,

M Daar 't treurigst denkbeeld, zich door mijne ziel verfpreid, f9* Zie de eer van 't menschdom,tbans zijn Vaderland ontvaren,

„Hij groet mij, met den lagch der reine dankbaarheid; ■}, Helaas ! (zucht Daatzelaar) na zo veel moeite en rampen 5 „ Na zoo veel knellend leed, zal hij in 't vreemd gewest 5 » Welligt eerlangop nieuwmet tegenfpoeden kampen ,

„ Niets vtischt die fchandvlek van 't verfeheurd gemeenebest, tfcWat leed deez' dag mijn hart, ik haakte om hem te ontmoeten, „ Dan, ons belang verbood dit zoet der vriendfchap mij 1

,, Hoé

Sluiten