Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 HUGO de GROOT.

Dan , zou hem 't vaderland, op vijands grond ontmoeten ?

Neen: mijn de Groot, zoekt rust in Frankrijk's lelieblaan! Geen welgebooren man vergeet zijn eerde plichten ;

Natuur (preekt in zijn hart, voor 't heil van 't Vaderland; Schoon zijn verheeven trouw voor Staatsbelang moest zwichten

Bied Hugo nooit zijn dienst aan Spanjens dwingeland!

Sluiten