Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7o HUGO de GROOT.

„ Is 't mooglijk I (barftc ik uit) de wraak mist 't dierbaar offer,

" Hoe werd'« nauwlettend oog, van 't wakend volk misleid. „,Ik floot mijn huwlijksvriend (was 't antwoord) in een Koffer,

,„ 'k Vertrouwde het gerust aan Elsje's waakzaamheid ! "' Bewondring- vreugde en hoop , verzelde al de oogenblikken , Daar wanhoop - angst en fpijt, fttag Pronink's ziel verteerd , Ten top van eer gevoert, ziet hij door bleeke fchrikken , Zijn trotfche glorie ligt, door Maurits haat verneerd. Ik volg hem naar den Haag! 'k zie hem befchroomd verfchijnen ,

In de Achtbre Raadzaal, daar de nijvre flaatszorg waakt, Ik zie op Pronink's komst, de rust der ziel verdwijnen ,

Van veelcn uit den raad, wijl 't wroegend hart nog blaakt, Wijl 't heilig recht, zijn vloek nog dondert in 't geweeten s Om 't heilloos vonnis , dat 's lands glorie heeft gedoemt, Hoe ijvrig poogt men 't flot voor eeuwig te vergeeten !

Dat Slot, dat op 't geweld der laffte trotschheid roemt. Nu waant me, op nieuw , van 't lot der Staatsgevangen Heeren t

Iets , dat het hoog gezag zal gelden, te verftaan , Dan , 'k zie elk ogenblik h aat - woede en fpijt vermeeren , Terwijl menschlievenheid der braven borst doet flaan;

Gee.13

Sluiten